انتخاب وب سایت
  • مدیریت دانشکده > سرپرست دانشکده
 

نام و نام خانوادگی: آسیه عباسی

رشته تحصیلی: تربیت بدنی

گرایش: -

مقطع تحصیلی: دکتری

مرتبه علمی: استادیار

شماره تماس: 43217126-011